Lifestyle Business

Ialah perniagaan yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh pengasasnya terutamanya dengan tujuan untuk mengekalkan tahap tertentu pendapatan dan tidak lebih; atau untuk menyediakan asas untuk menikmati gaya hidup tertentu . Beberapa jenis perusahaan lebih mudah diakses daripada yang lain untuk orang perniagaan gaya hidup yang akan menjadi

Pertanian Moden, Guna Dron Untuk Tanaman Padi

  • by

Melalui kaedah moden itu, kerja membaja dan menyembur racun yang mengambil masa hampir sebulan menggunakan tenaga manusia, kini dapat dikurangkan hampir 50 peratus. Penggunaan teknologi dron dalam sektor pertanian semakin popular dan mendapat tempat dalam kalangan petani moden. Teknologi ini penting bagi memastikan pertumbuhan ekonomi pertanian mapan untuk merealisasikan salah satu matlamat pembangunan negara, iaitu meningkatkan status pendapatan petani, nelayan, penternak dan usahawan tani. Hal itu turut ditekankan Menteri Hal… Read More »Pertanian Moden, Guna Dron Untuk Tanaman Padi

Like Share Please ;